G. Moulaert, Souvenirs, 1945

Georges Moulaert, Souvenirs d’Afrique 1902-1919, 1945.

Georges Moulaert werd generaal en vice-gouverneur generaal van Kongo.
We halen slechts enkele blz uit dit prachtige boek dat een deel van zijn carrière in Kongo beschrijft. De passage handelt over zijn bezoek aan De Bremaecker, die van 1902 tot 1904 in Kongo de eerste testen uitvoerde met radiotelegrafie. Ze waren kameraden van de 59ste promotie A en G in het leger. Moulaert zou een verslag maken over de vorderingen van die testen.