George Moulaert, Souvenirs d’Afrique 1902-1919, pp 243, 1948.

George Moulaert werd generaal en vice-gouverneur generaal van Kongo.
We halen slechts enkele blz uit dit prachtige boek dat een deel van zijn carrière in Kongo beschrijft. De passage handelt over zijn bezoek aan De Bremaecker, die van 1902 tot 1904 in Kongo de eerste testen uitvoerde met radiotelegrafie. Ze waren kameraden van de 59ste promotie A en G in het leger. Moulaert zou een verslag maken over de vorderingen van die testen.

George Moulaert est devenu général et vice-gouverneur général du Congo.
Nous ne présentons que quelques pages de ce livre magnifique qui décrit une partie de sa carrière au Congo. Ce passage raporte sa visite à De Bremaecker, qui a effectué les premiers tests de radiotélégraphie au Congo de 1902 à 1904. Ils étaient camarades de la 59ème promotion A et G dans l’armée. Moulaert devait fairet un rapport sur le progrès de ces expériences.

Een biographie van G. Moulaert, door Guy Vanthemsche, is te lezen op internet :

https://www.kaowarsom.be/en/notices_moulaert_george_brunon

Een paar uittreksels