Ik heb me veroorloofd enkele woorden in de onderschriften van de foto’s te vervangen, die, in gebruik zijnde honderd jaar geleden, nu van weinig respect getuigen.

Je me suis permis de remplacer quelques mots dans les légendes des photos, qui, bien qu’usités il y a cent ans, sont aujourd’hui irrespectueux.