André de Maere d’Aertrycke, Frederick Starr, “The truth about the Congo”, 1907 (The Chicago Tribune Articles), 2015.

André de Maere d’Aertrycke, auteur des deux articles ci-dessous, est membre du comité des responsables thématiques de “Mémoires du Congo”. Il prend en charge l’histoire coloniale.
Il nous présente les chapitres 10 et 11 du livre de FrederickStarr, traduits en français.

André de Maere d’Aertrycke, auteur van de twee artikels hier onder, is lid van het comité van de thematisch verantwoordelijken van “Mémoires du Congo”. Zijn afdeling is de koloniale geschiedenis. Hij biedt ons de hoofdstukken 10 en 11 aan van het boek van Frederick Starr, vertaald in het Frans.

Fernand Hessel est administrateur, rédacteur en chef & coordinateur des revues partenaires de “Mémoires du Congo”.

Fernand Hessel is beheerder, hoofdredacteur & coördinator van de partner-tijdschriften van “Mémoires du Congo” (Geheugens van Kongo).
We geven hier een vertaling van zijn voorstelling van het boek:

Het boek van Frederick Starr, dat in werkelijkheid een compilatie is van artikels geschreven voor “La Tribune de Chicago”, is zeer interessant voor al wie de waarheid zoekt over de bestaande zeden in de Kongo-Vrijstaat, waarheid, in diskrediet gebracht door een deel van de internationale pers, vooral de Engelse. De schrijver, met een eerlijkheid die hem eer aandoet, zal ter plaatse onderzoek gaan doen, overtuigd dat hij daar niets dan wreedheden en misdaden tegen de mensheid zal vinden, en hij zal een heel andere Staat in volle groei ontdekken.
Hij bezit de moed om het te schrijven, in tegenspraak met het politiek correcte dat in verband met de Congo van toepassing was in het begin van de XXste eeuw. Heilzame lectuur in die moeilijke tijden voor Léopold II, waarin verscheidene essayisten trachten hem van zijn voetstuk te halen. Het boek verschijnt alleen in het Engels.

Pour lire le livre (en Anglais):
Om het boek te lezen: (in het Engels):

Starr truth Congo