1906, Félicien Cattier, Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo

Er wordt op onderstaande website eerst een korte uitleg over Félicien Cattier en zijn boek gegeven (auteur niet genoemd), gevolgd door een biografie van Cattier, geschreven door Octave Louwers.
Daarop volgt de volledige weergave van het boek van Cattier (CongoForum).

Le site web ci-dessous nous donne une vue sur Félicien Cattier et son livre (auteur non mentionné), suivi par une biographie de Cattier (rédigée par Octave Louwers).
Suit la reproduction intégrale du livre de Cattier (CongoForum).

https://www.congoforum.be/Upldocs/1906%20Cattier%20Etude%20EIC.pdf