Gertjan van Schoonhoven, Interview van Bruce Gilley, “De goede kant van het kolonialisme”, Elsevier Weekblad, nr 9, pp 26 – 33, 3 maart 2018.

Gertjan van Schoonhoven, reporter in Portland, Oregon, van het Nederlandse weekblad Elsevier, zag de kans professor Politicologie Bruce Gilley te ontmoeten. Gilley’s artikel “The Case For Colonialism” werd een jaar geleden in het Westen met de grond gelijk gemaakt, en Elsevier durfde het aan hem te gaan interviewen.
Gilley komt inderdaad met ideeën aan die in een tijdsgeest van anti-kolonialisme nogal drastisch lijken.
Maar dat is het toch niet, want hij nuanceert “zijn” kolonialisme met wel doordachte argumenten. En als men vaststelt hoe enkele tientallen landen in Afrika en elders dreigen in elkaar te storten door wanbeheer, meestal voortvloeiend uit een allesoverheersende doorgeroeste corruptie, dan lijkt Gilley wel oplossingen te bieden.
Is hij te vroeg? De toekomst zal het zeggen.

Elsevier en Gertjan van Schoonhoven gaven me toelating het artikel hier af te drukken.

Opmerking : reeds in 2000 scheen L.-D. Kabila dezelfde ideeën te verkondigen : [hij was vol lof over de koloniale administratie en wenste de terugname door België van de publieke Kongolese administratie ! ] (Mémoires du Congo, nr 62 van juni 2022, Renier Nijskens, “Audition de l’URBA”, p. 51, middenkolom).
Dit komt helemaal overeen met de opvattingen van Bruce Gilley…

Gertjan van Schoonhoven, reporter à Portland, Oregon, de l’hebdomadaire néerlandais Elsevier, a eu l’occasion de rencontrer le professeur de Science politique Bruce Gilley. L’article de Gilley “L’affaire du colonialisme” a été mis en pièces dans l’Ouest, et Elsevier a osé l’interviewer.

Gilley a effectivement des idées qui semblent assez radicales dans un esprit d’époque anticolonialiste.

Mais ce n’est pas le cas, car il nuance “son” colonialisme avec des arguments bien pensés. Et s’il est établi que quelques dizaines de pays d’Afrique et d’autres pays risquent de s’effondrer du fait d’une mauvaise administration, généralement due à une corruption généralisée, Gilley semble offrir des solutions.

Vient-il trop tôt? L’avenir nous le dira.

Remarque : Déjà en 2000 L.-D. Kabila paraissait propager les mêmes idées : […il vantait l’excellence de l’administration coloniale et sollicitait la reprise par la Belgique de l’administration publique congolaise ! ] (Mémoires du Congo, n° 62 de juin 2022, Renier Nijskens, “Audition de l’URBA”, p. 51, colonne du milieu).
C’est totalement conforme aux conceptions de Bruce Gilley…