1923, G. Vervloet, Den Kolonialen dag

G. Vervloet, Belgisch-Congo, Beknopt geschiedkundig, economisch en aardrijkskundig overzicht. Voorbereiding tot de koloniale loopbanen. Uitgegeven ter gelegenheid van Den Kolonialen Dag van 1 Juli 1923.

Volledig gepresenteerd.