“Chalux” (Marquis Roger de Chateleux), Un an au Congo Belge, pp 725 , 1925.

Op internet is ook te vinden dat Chalux in 1934 voor de KVS een tropendrama “Mvoula” regisseerde (De Standaard, 14 03 1934). Ik geef hier een link naar de recensie. Chalux is ook de auteur van het stuk.
“Mvoula” is een drama van levenswaarheid en diep-menschelijkheid, een drama van zedelijken nood, een drama van liefde en van haat, een psychologische uitdieping van de geheimste roerselen der menschelijke ziel en tevens een drama met trouwe weergave van Afrika en zijn geheimzinnigheid.

“Mvoula”

Hieronder passages uit het boek.

De pagina’s 15, 26-27, 51, 58-59, 82-84, 90-91 werden gefotografeerd.