De Italiaan Attilio Gatti was ontdekkingsreiziger, auteur en filmmaker van documentaires. Zijn reizen voerde hij vooral uit tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw.

Bovenstaande foto met tekst ontdekte ik in “The Wireless World” van 1936, p 600, tijdens mijn onderzoek naar draadloze telegrafie (zie hier).
In feite heeft deze Congolees een soort hoepel rond zijn lichaam en rond de boom (niet zichtbaar op de foto). Klimmen en dalen doet hij door de hoepel sprongsgewijs en zijn voeten stapsgewijs te verplaatsen.
Deze boom was wel zeer hoog.
Nu, zoveel jaar later, viel mijn oog op de naam Attilio Gatti, en zocht ik wat gegevens over hem. Eerst vond ik op YouTube een prachtig bewaarde film van zijn expeditie uit 1939, “https://www.youtube.com/watch?v=NF7gLFQk8VE“, waaruit enkele foto’s hieronder.

Met vaart door het oerwoud.

De zend-ontvanger, aangesloten op de antenne van de boom. De call van Gatti was OQ5ZZ.

Die jongens droomden er al van ooit met zo’n auto te rijden.

Heel de expeditievloot.

En tenslotte vond ik op Wikipedia dat Gatti, ondanks zijn extravagantie, lid was van de “Società Reale Italiana di Geografia ed Antropologia”, en dat zijn veelvuldige boeken veel bijbrachten aan de Wetenschap.

Reactie: deze expeditie vond dus plaats in Belgisch Congo, in 1939. Na het verzamelen en ook lezen van tientallen boeken over de geschiedenis van Belgisch Congo, krijg ik een algemeen beeld van positieve en negatieve indrukken, afhangend van de verschillende plaatsen, tijden, de Congolezen en de kolonisatoren, de auteurs, de politiekers van de Congostaat en van België, de bedrijven, en nog zoveel meer.
Dan stel ik me toch vragen bij de hierboven weergegeven expeditie. Waarom was dit mogelijk in 1939? Waarom was het bijgevoegde positieve filmpje mogelijk? Waarom leek er een grote veiligheid te heersen, waarom waren de veelvuldige wegen in zo’n goede staat, waarom was er zo’n opgewektheid bij blank en zwart, enz ? ‘t Was toch nog geen 1945?
Geen antwoord.
Maar na 1960 zou dit vermoedelijk spijtig genoeg niet meer mogelijk geweest zijn.