Pieter De Mey ( Wetteren 1862 – Antwerpen 1918) was Vlaams journalist van vele reisverhalen. Een grote verteller.

Wij hadden tijdens onze opzoekingen de kans enkele eerste bladzijden uit het boek te fotograferen (steeds uit de hand). Enkele passages die de sfeer weergeven van vóór Libreville tot Banana, met aan boord Kolonel Thys. Vermoedelijk zochten we materiaal over Thys.
Maar er is steeds meer te vinden op internet, en de volledige tekst van het boek wordt nu op internet gepresenteerd door “dbnl.org”.

Uiterst interessant is de uitvoerige prozaïsche beschrijving van de bootreis en de reisgenoten (over tientallen blz !). Onder de reizigers bevonden zich reeds genoemde Thys, maar o.a. ook Cambier en de veel besproken Storms.

Volledige tekst De Mey