De Belgische Congo, De telegraaf zonder draad in den Congo, april 1903