Mathieu Zana Etambala, interview door Frans Crols : “Afrika bloeit zalig open, Congo klapt verder dicht”, ‘t Pallieterke”, nr 27, 4 juli 2019.

‘t Pallieterke, nr 27, 4 juli 2019. Zie interview op blz 11.

Langs “Afrikagetuigenissen” vernamen we het interview van Prof. Etambala in
” ‘t Pallieterke”. Hij bevestigt hier wat stilaan overbekend geraakt: van de koloniale en missionaire erfenis die de Belgen in 1960 hadden nagelaten is weinig overgebleven. En dat kan niet op rekening van onze oud-kolonialen geschreven worden.

De verkiezingen van eind 2018 waren een klucht. Zij brachten niet de hoop op verandering, waar het volk, dat in uiterste armoede leeft, recht op had. Op deze verkiezingen heeft het volk dan nog gedurende twee jaar onrechtmatige uitsteljaren moeten wachten.

Enkele aangehaalde punten van de huidige Congo-situatie in het interview:
– Gebrek aan wegen en verkeersmiddelen: niet bevorderlijk voor de landbouwproductie.
– De elite zorgt alleen voor zichzelf en voor zijn familie, maar niet voor tewerkstelling voor de jongere generatie.
– Onbestaande dus : bedrijven voor meubelmakerij, bouw, schrijnwerkerij, fietsenmakerij, herstellen en onderhoud van auto’s, bakkerijen. Noch de Belgen, noch de Portugezen zijn nochtans gaan lopen met hun machines.
– Hoewel er een “Ecole nationale d’administration” aanwezig is, krijgen de afgestudeerden geen eerlijke kans: bij een parastatale, waar ze bv terecht kunnen, klampen de toplui zich vast aan hun stoel. Begrijpelijk? Er is voor hen geen pensioen geregeld, zodat ze op 65 jaar hun kantoor niet ontruimen voor een nieuweling!
– Het ontbreekt overigens overal aan gepast onderwijs: geen leraars (want ze worden niet betaald), dus geen technici, vaklui, enz.

Meer gegevens kan u vinden in het interview. We kijken met aandacht uit naar het toekomstig boek waarvoor Etambala 5 Congolese regio’s zal bestuderen tussen 1876 en 1914. Want in de Europese kolonisering schuilen veel nuances en verschillen.

(zie “Veroverd, bezet, gekoloniseerd” dat ondertussen uitkwam)