Almanach du Congo, Laurent Wulfers (R. P. des Prêtres du Coeur de Jésus), Voyage d’Anvers à Stanley-Falls, 1902.

Dit verhaal brengt een idee van het avontuurlijke van de reis Antwerpen Leopoldstad in 1901. En dan moet nog gezegd dat de spoorweg Matadi-Leopoldstad nog maar net aangelegd was ( Van 1889 tot 1898. Lees hierover ook het boeiende verhaal van René J. Cornet, “La Bataille du rail”, 1958). Vóór de spoorweg was het helemaal geen sinecure, vooral niet voor de inboorlingen: te voet langs slechte paden met de blanken in draagstoelen!
Tot onze spijt werden de blz 57-65 niet gefotografeerd.

Hier volgt een kleine onderbreking.