Congo, Revue générale de la Colonie belge, première année, nos 1 à 5, 656 pages, gepresenteerd door “archive.org”, 1920.

Texten in het Frans, uitzonderlijk een Nederlandstalige tekst.
De nummers van april, mei, juni, juli en oktober. Verschijnt niet in augustus en september.

Textes en français, rarement un texte néerlandophone.
les juméros d’avril, mai, juin, juillet et octobre. N’apparaît pas en août et en septembre.

Volledig : Congo

Foto’s uit het tijdschrift.
Photos dans la revue.