Mathieu Vancanneyt, scriptie “Een economische geschiedenis van Albert Thys (1876-1908)”, op internet gepresenteerd door libstore.ugent.be, 122 pp, 2008.

De Univ. van Gent vraagt nu wel een account aan te maken.

Albert Thys

Enkele bemerkingen:

” […] Albert Thys was verantwoordelijk voor de metamorfose van een financieel waardeloos gebied naar een succesvol winstgewest […] “

” […] Zonder Thys was de kolonie nooit in de greep van Leopold II gebleven en zeker niet in Belgische handen gekomen […] “

(uit vermelde scriptie van Vancanneyt, inleiding).

– P 51: Op de regels 20 en 27 wordt verwezen naar Matadi-Stanleystad. Men bedoelde vermoedelijk Matadi-Stanley-pool.

– P 57: Harde taal van koning Leopold II (nota’s 139 en 140).

– P 84: De koning wil zijn schatkist spijzen door een illegale douanetaks.

– P 87: De toekenning van een aantal gronden aan de dorpsgemeenschap wordt pervers genoemd: de lonen werden aldus net voldoende om de belastingen te betalen en niet om in het gezinsonderhoud te voorzien.


De studie loopt tot 1908, het jaar waarin de Vrijstaat een kolonie werd (Albert Thys overleed in 1915).

Zie ook Georges Defauwes