Frans Buelens, Congo 1885-1960, Een finantieel-economische geschiedenis, pp 671, 2007.

In een recensie van dit boek maakt professor Guy Vanthemse een terechte opmerking over twee voorgangers, pioniers voor dit onderwerp, Louis Delmotte en het koppel P. Joye en R. Lewin :

[…]” Tot nog toe moest de geïnteresseerde onderzoeker genoegen nemen met oude én verouderde werken als die van Louis Delmotte, “De Belgische koloniale holdings” (Leuven, 1946) en Pierre Joye & Rosine Lewin, “Les trusts au Congo” (Brussel, 1961). Dit laatste werkje, geschreven door twee communistische journalisten, was bovendien bedoeld als een aanklacht tegen de almacht van het grootkapitaal in de (toen al voormalige) kolonie. Daarom werd het door velen ook met argwaan of zelfs misprijzen behandeld. Eigenlijk ten onrechte, want beide schrijvers produceerden een goed gedocumenteerd overzicht, dat indertijd diensten heeft bewezen. […]
Uit : Guy Vanthemse, JBH (Journal of Belgian History), p 210.

Van Stephane Hoste is ook een recensie van het boek van Buelens te lezen. Maar over de pioniers geen woord :

[…] Met “Congo 1885-1960” beschikken we nu over een basiswerk dat de economische drijfkracht achter de Belgische kolonisatie bloot legt : het maken van superwinsten ten koste van de Congolese bevolking en dankzij de daar aanwezige grondstoffen. […]
Stephane Hoste : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5(2) : p 173.
Dezelfde woorden zijn evengoed van toepassing voor het onderzoek van beide genoemde pioniers, dus reeds vanaf 1946 en 1961, vermoedelijk een tijdstip waarin zulke verhalen “nonsens” en “heiligschennis” waren.

Nog een verwijzing naar een recent artikel van Yannick in De Morgen van 17 juli 2020, over de Congo-Commissie, met opmerkingen van de professoren Idesbald Goddeeris en Frans Buelens. Daar leren we dat de bedrijven in Congo behoorden tot de meest winstgevende ter wereld.