Valérie Rosoux, e.a.,Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, 417 pp, 2009.

Werd ook vertaald in het Nederlands: “Leopold II. Ongegeneerd genie? Buitenlandse politiek en kolonisatie”.
Het boek geeft een studie van 19 academici, in 20 hoofdstukken, over koning Leopold II, zijn jeugd, zijn ambities, zijn Congo. Het verscheen reeds in 2009 ( Elf jaar later verscheen een gelijkaardig werk, “Koloniaal Congo, een geschiedenis in vragen“, ook in het Frans verschenen ).


A également été traduit en néerlandais: “Léopold II. Génie éhonté? Politique étrangère et colonisation“. Le livre propose une étude de 19 universitaires, en 20 chapitres, sur le roi Léopold II, sa jeunesse, ses ambitions, son Congo. Il a été publié en 2009 (Onze ans plus tard, un ouvrage similaire parut, «Le Congo colonial, une histoire en questions», également publié en français)