De provincie Leopoldstad, schenking Batselé.

Prentkaarten geschonken door Mevr. Simonne Batselé (1922-2021). Dit zijn kaarten door haar vader opgestuurd vanuit Congo (Mayumbe), in de jaren 1920-1930 (60 st.).
Des cartes postales de la province de Léopoldville, offertes par Mad. Simonne
Batselé (1922-2021). Ces cartes présentent des vues des années 1920-1930 (60 pièces). Elles ont été envoyées du Congo (Mayumbe) par son père pendant cette période.(1) Gedateerd 5 oktober 1928.
Aanleg van een palmentuin.
Ern. Thill, Brussel.

(2) Gedateerd 9 maart 1930.
Vloot UNATRA te Kinshasa (naast het Leopoldstad van toen).
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(3) Gedateerd 12 juli 1930. Tam-tam te Leopoldstad. (Lijkt niet op een tam-tam, maar kan ook op drukte, bijeenkomst wijzen).
Ern. Thill, Brussel.


(4) Gedateerd 5 mei 1931.

(5) Gedateerd 9 maart 1930. Hotel A.B.C. te Kinshasa.
Foto “André” – Uitg. Nogueira & Co, Kinshasa.
Dit eerste groot hotel in Kinshasa, werdopengesteld in 1914. De constructie was beïnvloed door de “Art Nouveau”-stijl, zoals het A.B.C.-Hotel in Mbanza Ngungu (vroeger Thysville) in 1897.

(6) Gedateerd 15 april 1930. Postplaats te Kinshasa.
Foto “André”, Uitg. Nogueira & Co, Kinshasa.

(7) Gedateerd 2 juli 1924. Havenstraat te Matadi.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(8) Gedateerd 16 juli 1924. Matadi, voorbereiding voor de visvangst. Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(9) Gedateerd 30 juli 1929. Matadi, de aanlegkade.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(10) Gedateerd 25 aug. 1929 . De S.S. Thysville vertrekt vanuit Matadi richting Antwerpen.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(11) Gedateerd 8 sept. 1929. Brug voor auto’s (Leopold-gracht).
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(12) Gedateerd 30 juli 1929. Matadi, de S.S. Amerika van de Verenigde Scheepsbevrachters en de Elisabethville CBMC, later CMC.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(13) Gedateerd 25 aug. 1929. Matadi, onze soldaten in familie.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(14) Gedateerd 2 juli 1929. Matadi, zicht op de stad. Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(15) Gedateerd 18 dec. 1928. Geen gegevens uitgever.

(16) Gedateerd 5 aug. 1930. Het station van Matadi.
Ern. Thill, Brussel.

(17) Gedateerd 8 sept. 1929. Matadi, moderne brug over een ravijn.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(18) Gedateerd 19 nov. 1929. Boma, een vertrek vanop het vliegveld van SABENA.
Ern. Thill, Brussel.
Het vliegtuig op de foto is een De Havilland DH.50A maar gebouwd door het Belgische SABCA. SABCA bouwde er drie voor SABENA. Ze werden uitsluitend in Belgisch Congo gebruikt. Op de foto staat een persoon in tropische outfit, de foto is dus ook in Congo genomen. Ze kregen de registraties O-BAHV, O-BAHW en O-BAHX. Helaas staat de linkse persoon voor de laatste letter. Ze werden in gebruik genomen omstreeks 1925 en vlogen tot midden de jaren dertig, aanvankelijk voor passagiersvervoer, later voor vracht. Omstreeks 1929 werden de kenletters O-B vervangen door OO- en zouden ze dus OO-AHV, OO-AHW en OO-AHX moeten worden maar in Congo was de luchtvaartreglementering zo goed als onbestaande tot 1934. Daarom zijn ze hoogstwaarschijnlijk als O-B blijven vliegen. Er bestaan in elk geval geen foto’s van deze vliegtuigen met de OO-kenmerken.

Gegevens vriendelijk doorgekregen van Luc Wittemans, specialist terzake.

(19) Vermoedelijk 1929. Boma, in het dorp, zicht met kinderen.
Geen gegevens uitg.

(20) Gedateerd 25 mei 1927. Boma, krokodillenrivier.
Geen gegevens uitgever.

(21). Gedateerd 31 okt. 1930. Boma, kantoren van het hoofdkwartier van de “Force Publique”.
Ern. Thill, Brussel.

(22). Vermoedelijk 1927. Boma, Zicht in de buurt van de haven.
Geen gegevens uitg.

(23) Gedateerd 12 juli 1930. Leopoldstad, dans inboorlingen.
Ern. Thill, Brussel.

(24) Achteraan geen gegevens. S.S. Thysville, CBMC, later CMB.

(25) Gedateerd 21 okt. 1928. Een hoekje van de plantage Kiniati in de Mayumbe (Cie des Produits du Congo).
Ern. Thill, Brussel.

(26) Gedateerd 18 nov. 1928. Kiniati, een beplanting van Robusta koffiestruiken in de Mayumbe. (Cie des Produiçts du Congo.
Ern. Thill, Brussel.

?

(27) Gedateerd 25 maart 1929. Een hoekje in de koffieplantage van de Cie des Produits du Congo.
Ern. Thill, Brussel.

(28) Gedateerd 3 aug. 1930. Op zee: de oversteek van de evenaar.
Ern. Thill, Brussel.

(29) Gedateerd 25 feb. 1930. Santa Cruz de Tenerife, zicht bij de aankomst.
Ern. Thill, Brussel.

(30) Gedateerd 4 nov. 1928. Braziliaanse heveas. (Plantages van de S.A.B., voor de handel in Hoog-Congo).
Ern. Thill, Brussel.

(31) Gedateerd 16 aug. 1929. Tap van een Braziliaanse hevea te Busira Manene. Plantages van de S.A.B. voor de handel in Hoog Congo.
Ern. Thill, Brussel.

(32) Gedateerd 23 maart 1930. Kinshasa, hoek van de Douanelaan. Foto “André”, Uitg. Nogueira & Co, Kinshasa.

(33) Gedateerd 23 maart 1930. Kinshasa, Douanelaan.
Foto “André”, Uitg. Nogueira & Co, Kinshasa.

(34) Gedateerd 10 feb. 1929. Kiniati palmbomen in de Mayumbe.
Ern. Thill, Brussel.

(35) Gedateerd 31 okt. 1930. Boma,
Ern. Thill, Brussel.

(36) Geen datering. Baanconstructie in de Mayumbe.
Ern. Thill, Brussel.

(37) Gedateerd 15 april 1930. Kinshasa, Cambierlaan.
Foto “André”, Uitg. Nogueira & Co, Kinshasa.

(38) Gedateerd 17 juni 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(39) Gedateerd 6 okt. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.


(40) Gedateerd 25 feb. 1930.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(41) Gedateerd 6 okt. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(42) Gedateerd 24 sept. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(43) Gedateerd 20 okt. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(44) Gedateerd 26 jan. 1930.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(45) Gedateerd 3 dec. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(46) Gedateerd 25 sept. 1931. Ruanda-Urundi, baan van Ruanda, inboorlingen rustend nabij een sorgho-veld.
Phototypie moderne, Bruxelles, 2e District.

(47) Gedateerd 14 jan. 1930.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(48) Gedateerd 15 dec. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(49) Gedateerd 15 dec. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(50) Gedateerd 3 juni 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(51) Gedateerd 3 dec. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.


(52) Gedateerd 7 mei 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.


(53) Gedateerd 14 jan. 1930.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(54) Gedateerd 24 sept. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(55) Gedateerd 14 dec. 1930. Ruanda-Urundi, dansers van Ruanda, reëel georganiseerde groep, bestaande uit een balletmeester, dansers, muzikanten (wit en rood) en koorzangers (rood).
Phototypie moderne, Bruxelles 2e district.

(56) Gedateerd 7 mei 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(57) Gedateerd 26 jan. 1930.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(58) Gedateerd 7 feb. 1931. Ruanda-Urundi, koning MUSINGA, de kroonprins, twee secretarissen – op de achtergrond inlanders die de koning escorteren tijdens zijn verplaatsingen.
Phototypie moderne, Bruxelles 2e district.

(59) Gedateerd 29 dec. 1929.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

(60) Gedateerd 29 dec. 1929. Het hospitaal van Kinkanda te Matadi.
Kunstuitgaven Stockmans & Co, Antwerpen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&Belgisch Congo in oude prentkaarten